Welkom op de website van TC Maliskamp! Lid worden?

Algemene ledenvergadering

Zondag 23 augustus 2020

Algemene ledenvergadering op 14 september 2020
Zoals al eerder aangekondigd zal de aanvankelijk voor 16 maart 2020 geplande maar door de coronamaatregelen uitgestelde ALV nu op maandag 14 september 2020 worden gehouden. De uitnodiging met agenda daarvoor volgt binnenkort. De in verband met corona te treffen maatregelen maken het nodig dat iedere deelnemer aan de ALV zich vooraf (uiterlijk vijf dagen vóór de ALV) schriftelijk aanmeldt bij de secretaris (secretaris@tcmaliskamp.nl of rhmroelofs@hotmail.com). Dan kan de locatie daarop coronaproof worden ingericht. Het bestuur is overigens voornemens deze ALV (deels) buiten het clubhuis te houden, uiteraard voor zover de weersomstandigheden dit toelaten.  
Het bestuur