Welkom op de website van TC Maliskamp! Lid worden?

Even voorstellen: Ruud Roelofs nieuwe voorzitter TC Maliskamp

Woensdag 24 maart 2021

Beste leden van TCM,
Sinds afgelopen maandag (de ALV van 22/3-’21) ben ik jullie nieuwe voorzitter, een klus waar ik met plezier en vol energie aan begin. Ik dank het bestuur voor de voordracht en de leden voor mijn benoeming en het in mij gestelde vertrouwen.

 

Veel mensen binnen de vereniging kennen mij al. Maar voor de anderen toch maar even een korte introductie. Ik woon sinds het begin van de jaren 90 in Rosmalen en wij zijn met ons gezin in 1993 lid geworden van TCM. Er werd toen nog op gravel gespeeld en van oktober t/m april lag de hele zaak stil. Inmiddels tennissen we al weer vele jaren op kunstgras en dat het hele jaar door. In de afgelopen jaren ben ik op en buiten de baan actief geweest bij TCM. Zo heb ik onder meer jarenlang competitie gespeeld en mocht ik van 2005 t/m 2014, vanaf de datum van oprichting, voorzitter zijn van de Open Veteranen Toernooi-commissie. Ook daarnaast was ik op verschillende momenten al wat intensiever betrokken bij het clubgebeuren.

Na mijn werkzame periode in de rechtspraak ben ik vanaf begin 2018 redacteur van de Nieuwsbrief en secretaris in het bestuur geweest. Een boeiende en uitdagende functie. Ik zeg het nog maar eens voor degenen die belangstelling hebben voor deze leuke, thans vacant geworden functie !
Mijn besluit om me voor een nieuwe termijn als bestuurslid beschikbaar te stellen, heb ik genomen na rijp beraad en in overleg met het thuisfront. Ik wil graag mijn kennis en ervaring inbrengen om de continuïteit van bestuur te verzekeren. Maar bovenal om als voorzitter op een inspirerende manier leiding te geven aan een enthousiast, energiek en bijna geheel vernieuwd bestuur. Daarnaast wil ik er zijn voor de leden - zichtbaar en toegankelijk.        

Ik tref een financieel gezonde vereniging aan, die in vele opzichten goed draait. Al blijven altijd verbeteringen mogelijk en vernieuwingen noodzakelijk. Veel leden zijn al actief betrokken bij allerlei verenigingsactiviteiten. Incidenteel of meer structureel in commissies en werkgroepen. Dat zal de komende tijd ook nodig blijven. In dat verband is - ik zeg het nog maar eens - ook met name behoefte aan nieuwe gezichten. Laat je dus zien en horen ! Oók degenen die zich tot nu toe meer op de achtergrond hielden en/of degenen die nog niet zo lang lid zijn van TCM. De grote inzet en betrokkenheid van velen versterken mijn gevoel van verantwoordelijkheid om jullie belangen binnen en buiten de vereniging effectief te behartigen en mee te helpen in goede banen te leiden.  

De afgelopen jaren is er al veel op de rit gezet. De huidige tijd en nabije toekomst vragen echter onverminderd om een actieve inzet. Niet alleen van het bestuur maar ook - en ik zou willen zeggen met name - van de leden. Er zijn belangrijke zaken die op ons afkomen. Zo zal het in de eerste plaats de nodige energie vergen om de club na corona weer als vanouds op de been te krijgen. In dit verband valt te denken aan:

  • een verantwoorde heropening van het clubhuis en het terras
  • de hervatting van het toernooi- en competitiegebeuren
  • de noodzakelijke aanwas van het ledenbestand
  • de aandacht voor alle specifieke geledingen binnen TCM
  • een voldoende inzet van vrijwilligers en bemensing van commissies én last but not least
  • de roep (althans hier en daar) om vernieuwing en de inpassing van het padelgebeuren.

Kortom, er is veel werk aan de winkel ! De komende weken zal ik mij verder oriënteren en  (zodra dit mogelijk is) diverse contacten oppakken, zowel in- als extern. Ook zal ik diverse gesprekken hebben met de leden en commissies. Jullie visie op actuele en komende zaken wil ik graag tot mij nemen. Daartoe nodig ik jullie dan ook van harte uit. Spreek mij gerust persoonlijk aan; het is immers jullie stem die ik wil horen én wil laten horen. Ook zal ik bij verschillende commissies langskomen om te vernemen wat er zoal aan ideeën leeft en waar men zoal tegenaan loopt.   
Tot slot. Ik zie ernaar uit om ook vanuit mijn nieuwe rol als voorzitter een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van TCM én ik ben optimistisch gestemd. Mijn motto is daarbij: SAMEN STERK én DENK IN OPLOSSINGEN !  Deze fantastische vereniging is het meer dan waard.   

Ruud Roelofs/ 23 maart 2021