Welkom op de website van TC Maliskamp! Lid worden?

In memoriam Henk Otten

Dinsdag 26 januari 2021

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Henk Otten op 20 januari jl op 84-jarige leeftijd is overleden. Henk was al geruime tijd ziek en heeft de strijd uiteindelijk toch moeten staken.

Voor Henk was tennis en de tennisclub belangrijk. Hij kwam jarenlang driemaal per week vanuit Den Bosch overdag tennissen bij TC Maliskamp met de heren van de seniorengroep. Ook was hij verscheidene jaren actief als tennisser/ coach van het team dat deelnam aan de Regtuitcompetitie. Daarnaast was hij ook een fervent supporter van dochter Monique als zij her en der triomfen vierde op de baan. Henk was een aardige rustige man, vaak aanwezig tijdens jaarvergaderingen en recepties. Vaak ook met zijn vrouw Ans. Toen zij overleed in 2014 ging het gaandeweg ook minder met Henk. Hij bezocht nog heel lang de maandelijkse woensdagmiddagborrel van de senioren - ook toen tennissen niet meer lukte - totdat ook dat niet langer goed mogelijk was.

Wij wensen Monique, Mathieu en de familie de komende tijd veel sterkte toe met dit verlies en hopen dat zij steun en troost kunnen vinden in de herinnering aan Henk zoals hij was.

Ook wij zullen hem missen.
Het bestuur van TC Maliskamp

De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden op woensdag 27 januari om 15.30 uur. Deze is te volgen via livestream: https://dela2.plechtigheidonline.nl met inlogcode: TKXC-DMWK