Welkom op de website van TC Maliskamp! Lid worden?

Bestuursbericht over inschrijfgeld/ contributie jeugdleden

Maandag 17 juni 2019

Tijdens de bestuursvergadering van 12 juni 2019 is, mede als uitvloeisel van de Rondetafelbijeenkomst van 29 mei 2019, besloten om naast de lopende wervingsacties voor nieuwe leden, met het oog op de werving en het behoud van jeugdleden met enkele gerichte acties te komen. Eén daarvan is dat met ingang van 1 juli 2019 de verplichting tot het betalen van inschrijfgeld voor jeugdleden komt te vervallen en dat de contributie voor minioren (leden tot 11 jaar) wordt teruggebracht van 71 euro tot 50 euro per jaar en voor junioren (leden tot 18 jaar) van 95 euro tot 75 euro. Daarnaast wordt nog gewerkt aan de ontwikkeling van een aantrekkelijk pakket voor nieuwe jeugdleden. Daarover volgt binnenkort nadere berichtgeving.
Het bestuur