Welkom op de website van TC Maliskamp! Lid worden?

Nieuwjaarstoespraak voorzitter

Maandag 04 januari 2021

Beste leden, beste vrienden,
We hebben elkaar het afgelopen jaar op de club veel minder kunnen zien dan gebruikelijk en toch waren er vele leuke activiteiten en ontmoetingen. Denk bijvoorbeeld aan de geslaagde clubkampioenschappen die toch tussen de lockdowns in kon plaatsvinden. Wat fijn ook dat onze sport – wat het vrij spelen betreft ten minste – voor een groot deel mocht doorgaan tijdens de periodes met beperkingen die het hele land hebben getroffen. Vele sporten hadden deze luxe niet en moesten álle activiteiten staken. Dit is ook op het moment dat ik deze woorden schrijf het geval en het is nog onzeker hoe lang deze situatie nog zal aanhouden. Maar een ding is zeker: het wordt weer beter en met de vaccinatiecampagne in aantocht is er ook een einde in zicht. Dus het is nog even volhouden maar ik hoop toch dat in het voorjaar gaandeweg meer mogelijk zal zijn en we in het vervolg weer terug naar het normale clubleven kunnen – met de gebruikelijke toernooien, competities en evenementen die we dit jaar zo gemist hebben.

Maar wat was het spannend voor ons allen iedere keer het reilen en zeilen van de club opnieuw aan te passen aan de betreffende maatregelen. Dat ging niet altijd zonder slag of stoot en was soms even wennen. Dat is ook logisch als over vele jaren ingesleten gewoontes opeens op de schop moeten. Daarbij komen soms wat emoties los maar het biedt ook een kans om de dingen even van een andere kant te bekijken en dan kan het nieuwe inspiratie en energie opwekken.

Hoewel Corona vooral tijdens de eerste golf in Brabant diepe sporen heeft achtergelaten, mogen we gelukkig zijn dat de ziekte tot nu toe geen slachtoffers onder onze leden gemaakt heeft. Dat betekent niet dat enkelen door de ziekte zwaar getroffen werden maar wat zijn we blij dat het allemaal goed is afgelopen!

En toch hebben we het afgelopen jaar afscheid moten nemen van enkele geliefde trouwe leden: Jaap Smeenge, Ellie Gommers, Erik Olislagers en Jan Heijmans zijn helaas dit jaar overleden. Zij allen hebben vele jaren een bepalende en bezielende rol in de club gespeeld. Je kunt daar meer over lezen op onze website in de betreffende overlijdensberichten. We zullen ze erg missen.

Maar wat is er verder nog aan belangrijke ontwikkelingen te melden? Meer dan genoeg, zou ik zeggen. Bijvoorbeeld leek het heel lang dat de animo om de vacatures in het bestuur in te vullen erg beperkt was maar uiteindelijk sluiten we dit jaar met een heel positief gevoel af en gaan 2021 in met een vernieuwd bestuurs-team:

Het penningmeesterschap wordt door een drietal leden onder de leiding van Sjanny van Beekveld overgenomen. Heel leuk dat Martin Spoek als een ervaren rots in de branding zijn schouders onder de administratie wil zetten en Leon Nabuurs als relatief nieuwe aanwinst mee van de partij is. Door de verdeling van de werkzaamheden maar ook door de combinatie van expertise en ervaring ben ik zeker dat we een daadkrachtige en competente invulling van deze belangrijke rol in de vereniging gevonden hebben.

Nog net voor het einde van het jaar hebben Jacqueline en Jeroen van Hooren kenbaar gemaakt samen de Technische Commissie te willen leiden. Ook hier zijn we heel blij met de versterking en de ervaring die we daarmee aan boord konden halen!

Al eerder dit jaar heeft Loes Bonnemeijer de coördinatie van de jeugdactiviteiten op zich genomen en is inmiddels met vele betrokken ouders al volop bezig met het regelen van een leuk programma voor de kids. Juist vandaag, op 3 januari, hebben ze met het oliebollen-toernooi het eerste evenement van 2021 georganiseerd. Wat een mooie start in het nieuwe jaar, met het park bruisend van alle kinderen die er waren!

Dit is trouwens een goed voorbeeld van hoe er zelfs in tijden van Corona successen kunnen worden geboekt. We hebben het afgelopen jaar ondanks alle beperkingen een geweldige opleving van onze jeugdafdeling gezien. Deze groep is mede door de succesvolle Sjorsactief-Actie flink gegroeid en aan de slag gegaan met uitgebreide trainingsgroepjes, competities en leuke activiteiten.

En als we al bij het goede nieuws zijn: Na een jarenlange daling van het ledenbestand mag ik jullie melden dat we nu weer meer leden hebben begin vorig jaar. Nog geen grote stappen maar laat dit het begin zijn van een verdere gezonde ontwikkeling van onze club in de komende jaren!

Al met al een jaar dat heel anders heeft uitgepakt dan verwacht. Er waren grote uitdagingen maar ook successen in soms onverwachte hoeken. En als we dit zo samen blijven doen dan zullen we elke storm doorstaan.

Zoals jullie al eerder hebben gelezen ga ik bij de volgende ALV het stokje overdragen. Dus voor mij is het de laatste keer dat ik het woord tot jullie richt rond de jaarwisseling. Ietwat vreemd dit niet zoals gebruikelijk vanaf de trap in het clubhuis te doen tijdens de nieuwjaarsborrel – maar aan de andere kant bereik ik via deze weg ook velen van jullie die niet bij de receptie hadden kunnen zijn. Ook hier geldt: in elke beperking schuilt weer een kans.

Ik wens jullie allen namens het voltallige Bestuur een vooral gezond en gezellig 2021! Het jaar gaat zeker anders worden dan verwacht maar ik denk met zekerheid gezegd kan worden dat er weer meer getennist gaat worden en er weer meer gezelligheid in en rond het clubhuis gaat komen. Dus in ieder geval op sportief en sociaal vlak met zekerheid vooral vooruitgang!

Hartelijke groet,
Philipp Stropnigg
Voorzitter