Welkom op de website van TC Maliskamp! Lid worden?

Parkeeroverlast sportpark Maliskamp

Donderdag 19 september 2019

De afgelopen weekenden (met name op zaterdagochtend) was op het sportpark sprake van een ware verkeerschaos. Wegens een overvolle parkeerplaats stonden auto’s her en der geparkeerd ook op plaatsen waar dat verboden is, zodat een ambulance maar nauwelijks doorgang had. Deze onwenselijke en levensgevaarlijke situatie moet een halt worden toegeroepen aldus, kort samengevat, de voorzitter van MHC Rosmalen in een e-mailbericht aan onder meer de besturen van RKVV Maliskamp en TC Maliskamp.
Hoewel de bijdrage aan het parkeerprobleem waarschijnlijk slechts zeer ten dele is toe te schrijven aan de leden/bezoekers van TC Maliskamp, willen wij de oproep serieus nemen.
In dat kader vragen wij met nadruk nog eens jullie aandacht voor het volgende:

  • kom zoveel mogelijk op de fiets naar tennisclub;
  • rij als je toch met de auto komt zoveel mogelijk met elkaar mee in één auto;
  • denk aan het parkeerverbod aan de Jos de Letterlaan en de risico’s bij het overtreden daarvan (hulpdiensten, bekeuringen);
  • parkeer zorgvuldig en precies zodat de capaciteit optimaal wordt benut;
  • verzamel met teams die niet per se op de club hoeven te zijn elders.

Overigens zal ook de politie en de gemeente worden gevraagd een aantal passende maatregelen te nemen. Daarbij valt te denken aan strengere handhaving, markering van de parkeervakken, het maaien en weer in gebruik nemen van de oude parkeerplaats, het openen van een tweede ontsluitingsweg.
Het bestuur