Welkom op de website van TC Maliskamp! Lid worden?

Rondetafel-bijeenkomst 29 mei 2019

Zaterdag 13 april 2019

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 10  april j.l. besloten op woensdagavond 29 mei 2019 een zogenoemde rondetafel-bijeenkomst te organiseren. Aanleiding daarvoor is de eerder voor de Algemene ledenvergadering van 18 maart j.l. geagendeerde Strategienota en de daarop later ingekomen reacties. De bedoeling van deze bijeenkomst is om in samenspraak met de leden te komen tot een nadere prioritering van ambities en een concreet plan van aanpak daarvoor. Daarbij zal voor een praktische insteek worden gekozen. Het gaat erom zoveel mogelijk concreet te benoemen wat er - bij voorrang - op een bepaald onderdeel moet gebeuren, daarvoor handvatten aan te reiken en af te spreken wie dit oppakt etc. Omdat ook het jeugdbeleid ter sprake komt worden met name ouders van jeugdleden gevraagd deze bijeenkomst bij te wonen.
Belangstellenden voor de rondetafel-bijeenkomst kunnen zich opgeven bij onze secretaris Ruud Roelofs (secretaris@tcmaliskamp.nl). Graag vóór 20 mei a.s. in verband met de planning en organisatie van deze bijeenkomst. Wij zien jullie graag op 29 mei 2019 om 19:30 uur in het paviljoen van TC Maliskamp en hopen op een inspirerende en constructieve avond.  
Nb. Als iemand vooraf al concrete en/of uitgewerkte voorstellen heeft, wordt hij of zij uitgenodigd deze vooraf - graag ook vóór 20 mei a.s. - te mailen naar de secretaris.
Het bestuur