Welkom op de website van TC Maliskamp! Lid worden?

Van het bestuur

Zaterdag 30 januari 2021

Onzekerheid en perspectief
Op dit moment zitten we midden in een strenge lockdown en heerst alom maatschappelijke onrust. Iedereen ziet uit naar stippen aan de horizon en snakt langzamerhand weer naar de ouderwetse gezelligheid in het paviljoen, voor en na het tennis. Toch is ook nu nog onzeker of er vanaf 9 februari al wel weer ruimte komt voor versoepeling van de corona-maatregelen. Of en wanneer de Voorjaarscompetitie echt doorgang vindt is nog evenmin duidelijk. Gelukkig is het nog wel steeds mogelijk vrij te tennissen, zij het alleen in enkelspelvorm en mét avondklok. Ondertussen gebeurt er ook het nodige achter de schermen. Zo zijn de nieuw aangetreden bestuursleden zich aan het inwerken, wordt vooruit geblikt naar de heropening van het clubhuis en terras en is een werkgroep gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van twee padelbanen op ons tennispark. Ook de komende ALV van 22 maart a.s. is in voorbereiding. Deze zal online worden gehouden. Over het hoe en wat worden jullie tijdig geïnformeerd.

Lees verder