Welkom op de website van TC Maliskamp! Lid worden?

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging lidmaatschap

 • Beëindiging van lidmaatschap is uitsluitend mogelijk door middel van een schriftelijke opzegging.
 • Daarbij dien je te vermelden: je naam, voorletters, adres, e-mailadres, telefoonnummer, KNLTB-nummer en (liefst) de reden van opzegging.
 • De brief dient gericht te worden aan:
  TC Maliskamp,
  t.a.v. de secretaris, Ruud Roelofs
  Postbus 131,
  5240 AC Rosmalen
 • Opzegging kan ook per e-mailbericht. In dat geval dien je de opzegging - met vermelding van de hierboven aangeduide gegevens te mailen naar: secretaris@tcmaliskamp.nl

Wanneer eindigt je lidmaatschap?

 • In artikel 7, lid 2, van de statuten van TC Maliskamp is geregeld dat opzegging slechts kan plaatsvinden vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar en met ingang van het volgende kalenderjaar. Als een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot en met het einde van het volgende kalenderjaar.
 • Dit betekent dus dat als je per 1 januari 2019 niet langer lid wilt zijn van TC Maliskamp het lidmaatschap vóór 1 december 2018 opgezegd moet zijn.