Welkom op de website van TC Maliskamp! Lid worden?

Soort lidmaatschap

TC Maliskamp kent verschillende soorten van lidmaatschappen, in onderstaand overzicht staat per lidmaatschap de informatie die je zoekt.

Seniorenlidmaatschap
Volwaardig lidmaatschap voor leden vanaf het jaar waarin ze 18 worden. Geeft het recht om gebruik te maken van alle faciliteiten van TC Maliskamp waaronder vrij spelen, deelnemen aan interne evenementen van de club en competities.
Juniorenlidmaatschap
Volwaardig lidmaatschap voor leden tot het jaar waarin ze 18 worden. Geeft het recht om gebruik te maken van alle faciliteiten van TC Maliskamp waaronder vrij spelen, deelnemen aan interne evenementen van de club en competities.
Miniorenlidmaatschap
Volwaardig lidmaatschap voor leden tot het jaar waarin ze 11 worden. Geeft het recht om gebruik te maken van alle faciliteiten van TC Maliskamp waaronder vrij spelen, deelnemen aan interne evenementen van de club en competities.
Competitielidmaatschap
Onder competitielidmaatschap wordt verstaan een in tijdsduur beperkt lidmaatschap dat recht geeft op deelname aan wedstrijden in één KNLTB-competitie bij TC Maliskamp. Dit lidmaatschap staat alleen open voor personen die KNLTB-lid zijn en tevens regulier lid zijn van een andere tennisvereniging. Het competitielidmaatschap loopt van twee weken voor de aanvang van de betreffende competitie tot en met de slotdag van de competitie. Aan het competitielidmaatschap zijn geen bardienstverplichtingen verbonden.
T-lidmaatschap
Het T-lidmaatschap is bedoeld voor leden die om persoonlijke redenen (bijv. een langdurige ziekte of blessure van enkele maanden) tijdelijk niet kunnen tennissen. Je vraagt dit schriftelijk aan bij de secretaris. Verlening van de status van T-lid kan niet met terugwerkende kracht. Het T-lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die waarin om verlening van het T-lidmaatschap is verzocht. Als je weer wilt gaan tennissen moet je het T-lidmaatschap laten omzetten in een gewoon lidmaatschap. Neem daarvoor contact op met de ledenadministrateur.
Gezinslidmaatschap
Het gezinslidmaatschap houdt het volgende in:
Er is nooit voor meer dan voor 4 gezinsleden contributie verschuldigd. Indien er meer dan 4 leden uit één gezin lid zijn van de tennisclub, dan vervalt de laagst verschuldigde contributie voor alle verdere gezinsleden. Voorwaarde is dat alle leden tot één huishouding behoren en dat kinderen niet ouder mogen zijn dan 24 jaar.
Het inschrijfgeld (eenmalig) is wel voor alle gezinsleden verschuldigd. Het gezinslidmaatschap dient elk jaar opnieuw te worden aangevraagd.
Als je in aanmerking wenst te komen voor het gezinslidmaatschap, stuur dan een schriftelijk verzoek aan Tennisclub Maliskamp, t.a.v. de secretaris, Postbus 131, 5240 AC Rosmalen
Studenten
Studentenlidmaatschap voor leden die aan alle volgende voorwaarden voldoen:
- studeren en niet meer bij de ouders thuis wonen
- nieuwe lidmaatschapsregistratie (via ledenadministratie) op studentenadres
- ingaande 1 januari van het jaar volgend op aanvang studie
- maximaal 27 jaar oud op 1 januari van het betreffende kalenderjaar.
Contributie 2019
  Contributie
Inschrijfgeld senioren €50,-
Senioren, (vanaf het jaar waarin het lid 18 jaar wordt) €157,50,-
Jeugd, (tot het jaar waarin het lid 18 jaar wordt) €75,-
Minioren, (tot het jaar waarin het lid 11 jaar wordt) €50,-
Competitielidmaatschap (na goedkeuring TC) €80,-
T-lidmaatschap, voor niet speelgerechtigde (na goedkeuring door bestuur) €32,50
Studenten, (bindende voorwaarden: zie soort lidmaatschap) €45,50

De contributie wordt ieder jaar in de ALV vastgesteld en vervolgens geïncasseerd.

  • De inning van de contributie wordt via het ledenadministratiesysteem uitgevoerd.
  • De leden ontvangen een e-mail met een aantal opties voor betaling.
  • Je kan kiezen tussen verschillende manieren en termijnen voor de betaling van de contributie.
  • Verzocht wordt zorg te dragen voor voldoende saldo om onnodige storneringen te voorkomen.
  • Kosten van eventuele storno’s worden doorberekend aan het lid. Deze bedragen 1 euro per stornering.


De Algemene Ledenvergadering heeft vastgesteld dat jaarlijks automatisch indexering zal plaatsvinden op basis van het algemene prijsindexcijfer vastgesteld door de rijksoverheid.
Andere wijzigingen in de hoogte van de contributies worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.